Periode 3 Tridharma Widuri Wayang

Pengabdian Tridharma pada Perguruan Tinggi Raharja terdapat beberapa macam, salah satunya adalah Tridharma Widuri Wayang. Untuk menjadi Widuri Wayang harus mengikuti Training Widuri Wayang terlebih dahulu, jika sudah dinyatakan lulus maka Widuri Wayang bisa melakukan pengadian Tridharma Widuri Wayang selama 5 (lima) bulan lamanya. Terhitung dari tanggal 14 Februari 2017 – 14 Oktober 2017. Setiap bulan  akan ada rekapan Performa Widuri Wayang. Seperti Laporan FGR Widuri Wayang Periode 3 , Laporan Tridharma Widuri Wayang Periode 3 , Sertifikat Online Widuri Wayang Periode 3.

Pada periode 3 ini dijalankan tridharmanya oleh 2 PIC Widuri. Terdapat 9 Widuri Wayang.
Keterangan :
Proses 0,5 point
Editing 0,5 point
Lock 1 point
Audit 0,5 point

Audit berwarna merah Audit per-minggu
Audit berwarna coklat Audit per-artikel

Untuk lulus dalam tridharma ini dibutuhkan 15 Poin yaitu level Wayang Arjuna.

Yang lulus pada Tridharma Widuri Wayang periode 3 yaitu :
 (saat ini belum ada yang lulus ) dikarenakan pencapaian target 

Nama WW

(14 Februari – 14 Juni 2017)

Judul Artikel

Status Artikel

Point

Lulus / Tidak Lulus

Lock Edit Audit Proses
 Andre Ramadhan 1. SI1321474547

2. 1223373123

3. SI1421479055

4. SI1314474529

5. SI1133469944

6. SI1312477000

7. Sri Ernawati Amirullah

8. Ayu Nur Athiyyah Effendi

9. Rico

10. Abdul Khobir

11. Agungprbwoo

12. Muhamad Aspuri

13.Ilearning Journal Center

14.SI1022465483

15.SI1321475606

16.SI1322475729

17.SI1322476980

18.SI1311476568

19.SI1322477217

20.SI1322475962

21.SI1321477187

22.SI1311476850

23.SI1311476917

24.SI1311475412

25.SI1411481990

26.SI1322475594

27.SI1511489406

28.SI1311476717

29.SI1311475996

30.TA1323377549

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Audit perartikel:

 1. Audit
 2. Audit
 3. Audit
 4. Audit
 5. Audit
 6. Audit
 7. Audit
tidak lulus
Gilang Fresandy 1. SI1422477666

2. SI1121468743

3. SI1312476187

4. TA1314376387

5. SI1311476578

6. SI1331375630

7. SI1314475417

8. SI1222471594

9. Dian Eka Sari

10. Jefri Rivaldi Nainggolan

11. Indri Rahmawati

12. Yogie Hafiz Maulana

13. Rahmah Diana

14. Sihabudin

15. Adahsetiyorini

16. Achmadsd

17.Adi Kusuma Widya Tama‎

18.kezia caroline

19.‎SI1314476169

20.SI1321476076

21.SI1312477395

22.SI1322474527

23.SI1314475577

24.‎SI1314477108

25.SI1011464966

26.SI1314475577

27.SI1333476540

28.SI1311477370

29.

30.

 

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12

13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Audit perartikel:

 1. Audit
 2. Audit
 3. Audit
 4. Audit
 5. Audit
 6. audit
tidak lulus
 Henny Wahyuni 1. SI1311477526

2. SI1211473861

3. SI1122468975

4. 1233473350

5. SI1021464860

6. SI1211473946

7. 1233473382

8. Aderidwan

9. Rindang Kusumaninggar

10. ROY DENNI SIMANJUNTAK

11. Saeful Aenul Yakin

12. Andry Darmawan

13. Bembi fahreza

14. Dea Indah Rahmawati

15.Mega Eviyanti

16.Oktorio Ari Pradana

17.Risa Nailil Muna

18.Made Bunga

19.Amalia Rahim

20 ‎Dave Rock

21.SI1612491502

22.‎SI1122468777

23.SI1311477388

24..‎SI1331475790

25.SI1331477175

26.SI1312477393

27.SI1314477228

28.SI1322475827

29.SI1321477200

30.SI1211470695

31.SI1314475722

32.SI1314476600

33.SI1322475851

34.SI1322475726

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

.16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

 

Audit perartikel:

 1. Audit
 2. Audit
tidak lulus
Herrafika Kusumahati  1. SI1214470732

2. SI1222472780

3. SI1211473975

4. SI1033465389

5. SI1221473147

6. SI1021465174

7. SI1233472815

8. Widuri Personal Use

9. Debi darmawan

10. Abdu roqy

11. Muhammad haris munandar

12. Pradana Vicky Hernawan

13. RahestyaHerlambang

14. Aji Setiawan

15. Akmalfjr

16. ‎Khozin Yuliana

17. ‎H.Suhada,S.ag,M.Pd.I

18. ‎Risma Vena

19.‎Technomedia Journal

20.Citra Kusuma

21.Anggi Fathillah

22.Lydia Rahmijann

23. SI1311476930

24. SI1214472420

25. SI1211471710

26. SI1222474212

27. SI1321475651

28.SI1321477149

29.SI1321476641

30.SI1321476285

31.SI1221471435

32.SI1322476016‎

‎33.SI1321476838

34.SI1231473736

35.SI1414482061

36.SI1311476043

 

 

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

 

.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

 

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

 lulus
Lilis Setiani 1.  SI1233473323

2. SI1222472252

3. SI1222474252

4. SI233473323

5. SI1214473042

6. SI1312475610

7. SI1211473088

8. SI1211473424

9. SI1231473069

10. SI1312476003

11. SI1221473300

12. SI13214767738

14. SI1221471584

15. SI1221473388

16. SI1211473844

17. Romzi Syauqi Naufal

18. Tio Suprianto

19. Riska Mega Apriliani

20. Siti Sunariah

21. Alifian Darmawan

22. Akmal

23. Andri Cahyo Purnomo

24. Nasrilsany

25. Andry Darmawan

26.Zulfikar Ardianto

27.Nikoalnabawi

28.SI1321475430

29.SI1321477068

30.SI1322476616

31.SI1322476936

32.SI1322475795

33.SI1314475516

34.SI1311476759

35.SI1511483618

36.SI1311477356

37.SI1411477677

 

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

lulus
 Neng Enay  –
Peni Aripianti  1. SI1314476846

2. SI1321475564

3. SI1214473105

4. TA1311376504

5. SI1233473350

6. SI1221474219

7. SI1321476307

8. SI1211473727

9. Kevin Refano Fadil

10. Bagus Priambodo

11. Yuliadi Saputra

12. Mutiah Rosdyana

13. Mega Agustina Margareta

14. Adji Swarmardika

15. AdamRamadhan

16. Nike Nur Anisa

17. Novita Sari

18.Ade Setiadi

19.Siti Khuzaemah

20.Prihatini Wahyuningtiyas

21.Septian Hari Nugroho

22.SI1312475961

23.SI1321475956

24.SI1322475344

25.SI1331474510‎

26.SI612491489

27.SI1414481782

28.SI1311476637

29.SI1312476374

30.SI1322474571

31.SI1321476460

32.SI1314476379

33.SI1222474225

34.SI1314476379

35.SI1212472730

 

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

 

 

 

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

 

 

 

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

 

 

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

 

 

 lulus
Siti Islamiyah 1.  SI1321475564

2. SI1221473414

3. SI1221473297

4. SI1522483425

5. SI1222474188

6. SI1312477178

7. SI1312475559

8. TA1333376230

9. Helmi Adam

10. Ian Fathul Hakim

11. Muhammad Nur Rifai

12. Achmad Rifky Rinaldy

13. Futri Yunita Aulia

14. Dede Kurniawan

15. Dave Rock

16. ‎Saeful Aenul Yakin

17. Kevin Rama Putra Sholichin

18.H.Abdul Hamid Arribthi

19.Nur komalasari

20.Ratna Herlina Wati

21.Agungprbwoo

22.SI1122469726

23.TA1211373334

24.SI1321476761

25.SI1314477199

26.SI1312477167

27.SI1422481612

28.SI1422478713

29.SI1333475362

 

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14

15

16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

 audit perartikel

 1. audit
 2. audit
 3. audit
 4. audit
 5. audit
tidak lulus
 Yuli Widiastuti 1.  SI1221471879

2. SI1322475318

3. SI1222473352

4. SI1312476552

5. SI1311475833

6. TA1311377492

7. SI1311475656

8. SI1311370018

9. SI1211472390

10. SI1222471878

11. Lilis Setiani

12. Yuli Widiastuti

13. Muhammad Faisal

14. Eka Yuliandini

15. Fitri Faradilla

16. Annisaaulya18

17. Bowoo

18. Candra Pratama

19. indianingrum

20. siti maria ulfah

21.Dian Triyanjaya

22.SI1321477138

23.SI1322477190‎

24.SI1321476778

25.SI1314476993 ‎

26.SI1411478745

27.SI1321476587

28.SI1314477146

29.SI1331477221

30.SI1333475752

31.SI1231473736

32.SI1011464966

33.SI1314476051

34.SI1321475376

35.SI1311476836

36.SI1322475845‎

37.SI1322475408

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

32.

33.

34.

35.

36.

37

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

32.

33.

34.

35.

36.

37

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

32.

33.

34.

35.

36.

37

 lulus

 

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.